Plan marketingowy w dobie pandemii

Rok 2020 to czas przełomu we wszystkich dziedzinach życia i w globalnej gospodarce. Zdarzyła się pandemia i wszelkie plany osobiste i zawodowe dosłownie legły w gruzach. O ile prywatne krótkoterminowe zamierzenia nie przyniosą, oprócz niezadowolenia, druzgocących skutków, to niezrealizowanie planów marketingowych przyjętych przed stanem epidemii w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych czy handlowych może spowodować katastrofalne skutki w całej globalnej gospodarce.


W związku z powyższym każda działająca na rynku firma, aby przetrwać ten trudny czas i nie splajtować, winna jak najszybciej opracować nowy plan marketingowy na czas pandemii i, jeśli to możliwe, po niej. Koronawirus narzucił zakładom produkcyjnym przestawienie się na wytwarzanie artykułów, na które będzie zapotrzebowanie, bo jedynie taka produkcja będzie mogła przetrwać na rynku. Wymagać to będzie nie lada pomysłowości, kreatywności i współpracy, by plan marketingowy stał się elastyczny i dostosowany do aktualnej sytuacji. Ocena nowej rzeczywistości gospodarczej w planie marketingowym i dostosowanie do niej strategii marketingowej na pewno w najbliższych miesiącach będzie zakładała jedynie, a może nawet aż, przetrwanie, by nie doszło do likwidacji firmy i wraz z tym miejsc pracy. Dokładne analizy w zakresie trendów rynkowych, nakładów finansowych, działań konkurencji, oceny ryzyka i założeń docelowych to najważniejsze elementy nowego planu marketingowego. Wszystkie analizy muszą być bardzo wnikliwe i jednocześnie wykonane jak najszybciej, by móc wdrożyć przyjęty plan działania, bo każdy dłuższy przestój spowoduje wykluczenie z branży przy tak wysokiej konkurencyjności.

Założenia planu marketingowego


Większość założeń planu marketingowego, czyli reklama, promocja, dystrybucja, obsługa klienta powinna mieć swoje umocowanie w przestrzeni medialnej, która jest obecnie pewnym i stabilnym kanałem przekazu i komunikacji. Przeniesienie przynajmniej części działań przedsiębiorstw do Internetu wpłynie znacząco na obniżenie kosztów prowadzonej firmy, co również będzie miało duże znaczenie, by przetrwać czas pandemii. I po okresie izolacji móc doprowadzić do stabilizacji, a następnie planować wzrostu.

Co czeka nas na rynku?


Prognozy na kolejny czas po pandemii przewidują, że wszystko w tym świecie, który do tej pory znaliśmy, zmieni się całkowicie. Na pewno zmniejszy się konsumpcja i to będzie korzystne przeobrażenie dla naszego środowiska. A firmy oprócz nastawienia na zysk, będą musiały w swoich planach uwzględniać dobro ogółu. Profesor Barbara Piontek z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej stwierdza, że budowanie nowego ładu gospodarczego to najbliższa przyszłość. Wprowadzenie pracy zdalnej, automatyzacja i robotyzacja gospodarki zmienią rynek pracy zupełnie. A jak będzie się kształtować podaż i popyt, nikt nie jest w stanie przewidzieć – ocenia prof. B. Piontek.


Wobec powyższego budowanie planu marketingowego dużego przedsiębiorstwa, małego zakładu usługowego czy instytucji na kolejne lata to działanie karkołomne, a nawet niemożliwe. Obecnie najważniejsze to plany na czas pandemii, by zachować płynność finansową i nie zwalniać pracowników.

Redakcja topbiura.pl