Prawo pierwokupu

Osoby, które planują sprzedaż lub zakup mieszkania powinny koniecznie znać przepisy dotyczące przekazania własności nieruchomości oraz wiedzieć na czym polega prawo pierwokupu. Znajomość tych przepisów jest obligatoryjna, jeżeli nie chcemy mieć w przyszłości żadnych problemów. Prawo pierwokupu może pochodzić z czynności prawnej lub ustawy. Dotyczy głównie nieruchomości, ale również rzeczy ruchomych. Określa kto ma pierwszeństwo w zakupie nieruchomości. Jest szczególnie przydatne w sytuacji kiedy właściciela chce przenieść własność rzeczy na osobę trzecią. Jednak dotyczy to tylko przeniesienia własności rzeczy poprzez sprzedaż. Jeżeli chodzi o darowiznę to przepisy dotyczące pierwokupu nie są tu skuteczne.

Rodzaje prawa pierwokupu

Znane są dwa rodzaje prawa pierwokupu. Pierwsze prawo pierwokupu wynika z ustawy i przepisów prawa. Informacji na ten temat możemy szukać w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o Gospodarce Nieruchomościami. Drugim rodzajem prawa pierwokupu jest umowa, w której strony mogą dodać zastrzeżenie dotyczące zakupu określonej rzeczy przez jedną ze stron umowy. Jeżeli dana osoba ma prawo pierwokupu, a właściciel chce sprzedać dom innej osobie to najpierw musi uzyskać zgodę osoby, której prawo pierwokupu się należy. Ma to zapobiec nadużyciom wobec osób, którym takie prawo przysługuje. Osoby takie mają pierwszeństwo nabycia danej nieruchomości i przepisów tych trzeba bezwzględnie przestrzegać, ponieważ w innym przypadku możemy mieć spore problemy.

Jednak nie jest to prawo bezwzględne, ponieważ do uprawnionego należy ostateczna decyzja czy z tego prawa skorzysta. Jeżeli uprawniony nie jest zainteresowany nabyciem nieruchomości to nie musi skorzystać z prawa pierwokupu. W takiej sytuacji może po prostu z tego zrezygnować i nie poniesie żadnych negatywnych konsekwencji. Warto zauważyć, że nie ma tu żadnego znaczenia, czy prawo pierwokupu wynikało z ustawy, czy też z umowy zawartej pomiędzy stronami. Warto jednak pamiętać o kilku cechach, które posiada prawo pierwokupu. Należy je znać, żeby dobrze zrozumieć pojęcie prawa pierwokupu. Przede wszystkim jest to prawo niepodzielne oraz niezbywalne co oznacza, że osoba uprawniona nie może przenieść tego prawa na inne osoby, jeżeli sama nie jest zainteresowana.

Wyjątki od reguły – prawa szczegółowe

Wyjątkiem są jednak przepisy szczegółowe, które mogą w pewnej części zezwolić na to, żeby prawo pierwokupu było zbywalne. Dzieje się tak jednak w nielicznych sytuacjach. Kolejną cechą prawa pierwokupu jest fakt, że może występować kilku uprawnionych. W takiej sytuacji nie wszyscy muszą korzystać z tego prawa, ale każdemu ono przysługuje. Warto zauważyć, że jeżeli osoba przeniesie własność na osobę trzecią mimo świadomości, że istnieje prawo pierwokupu, które przysługuje innej osobie to jest ona wtedy odpowiedzialna za szkodę. W przypadku zawarcia umowy i zastrzeżeniu, że cena zostanie zapłacona później trzeba zabezpieczyć zapłatę ceny. Kwestia zabezpieczenia należy do osoby, która jest uprawniona do prawa pierwokupu. Jeżeli zamierzamy sprzedać nieruchomość to trzeba koniecznie poznać definicję prawa pierwokupu i ją zrozumieć.

Redakcja topbiura.pl