Czym jest podatek VAT i kto musi go płacić?

Podatek VAT (od ang. value-addedtax), czyli podatek od towarów i usług, to jedna z ważniejszych danin w każdym kraju. VAT standardowo dolicza się do każdej transakcji. Jeśli jesteś tzw. vatowcem, masz obowiązek terminowego wpłacania tego podatku do urzędu skarbowego. Kto musi płacić VAT i jakie są stawki? Sprawdź!

Czym jest podatek VAT?

Podatek VAT jest daniną, którą państwo pobiera od sprzedaży towarów i usług. Wartość VAT jest doliczana do każdej transakcji bez względu na jej rodzaj. Standardową stawką w Polsce jest stawka 23% – dotyczy ona większości branż. Do innych przykładów należą podstawowe produkty żywnościowe i książki ze stawką 5% oraz działalność kulturalna ze stawką 8%.

Kwota podana z VAT jest nazywana kwotą brutto – czyli z podatkiem. W Polsce wszystkie ceny na półkach w sklepie podawane są właśnie w ten sposób. Jeśli rozliczasz się z klientem za konkretny towar czy usługę, na fakturze podajesz dwie kwoty, a więc z podatkiem i bez niego (netto).

Pamiętaj, że VAT jest płacony niezależnie od podatku dochodowego (PIT, CIT). Oznacza to, że od kwoty netto dochodu (czyli z odliczonym już podatkiem VAT) płacisz jeszcze właśnie podatek dochodowy.

Kto musi płacić podatek VAT?

Co do zasady każdy przedsiębiorca musi płacić VAT bez względu na to, jakie towary sprzedaje czy jakie usługi świadczy. Dlaczego więc nie wszyscy są tzw. vatowcami, czyli czynnymi (aktywnymi) płatnikami VAT?

Wszystko dlatego, że z płacenia VAT można być po prostu zwolnionym. Najczęściej zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy w roku podatkowym nie przekraczają limitu sprzedaży 200 tys. zł.

Z tego zwolnienia nie mogą jednak korzystać wszyscy. Nie przysługuje ono np. osobom świadczącym usługi prawnicze czy sprzedającym kosmetyki lub komputery. Wszystkie zwolnienia i wyjątki znajdziesz m.in. na stronie biznes.gov.pl.

Aby sprawdzić, czy Twój kontrahent jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, wystarczy wyszukać go na tzw. Białej Liście podatników. Prowadzi ją Krajowa Administracja Skarbowa.

Czym różni się VAT należny od naliczonego?

Jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT, na pewno znasz takie pojęcia jak VAT należny i VAT naliczony. Czym się różnią?

Podatek należny to ta kwota, która jest doliczana do sprzedawanych przez Ciebie usług czy towarów – czyli najczęściej 23%. Chodzi więc o kwotę, którą należy zapłacić do urzędu skarbowego (kontrahent na Twoje konto wpłaca sumę brutto).

Podatek naliczony jest z kolei kwotą, którą płacisz podczas zakupów wykonywanych na rzecz firmy – za konkretne przedmioty czy usługi. 

Jeśli jesteś vatowcem, możesz obniżyć należny podatek o ten naliczony, czyli po prostu od kwoty do zapłacenia w US odjąć VAT opłacony w trakcie zakupów. Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym VAT naliczony jest wyższy niż należny, nadwyżka przechodzi na kolejny okres.

Chcesz dowiedzieć się więcej o różnicy między VAT-em należnym a naliczonym? Przeczytaj artykuł, w którym znajdziesz też praktyczne przykłady: https://pragmago.pl/porada/vat-nalezny-i-vat-naliczony/ 

Redakcja topbiura.pl