Tłumaczenie potrzebne na już

Tłumaczenie jest nieodzownym elementem współczesnej globalnej komunikacji. Często zdarza się, że musimy porozumieć się z ludźmi, którzy nie mówią naszego języka ojczystego. W takich sytuacjach niezbędne są tłumaczenia, które pozwalają nam na swobodną komunikację. Istnieją dwa rodzaje tłumaczeń: zwykłe oraz przysięgłe. Czym się różnią i w jakich sytuacjach stosuje się każdy z nich?

Tłumaczenie zwykłe jest to tłumaczenie tekstu pisemnego lub ustnego, które nie wymaga potwierdzenia jego autentyczności przez tłumacza przysięgłego. Tłumacz zwykły może być kimkolwiek, kto posługuje się danym językiem na wystarczającym poziomie, by przetłumaczyć dany tekst. W Polsce nie istnieje formalny system kwalifikacji dla tłumaczy zwykłych, dlatego każdy może się ogłosić tłumaczem i wykonywać tłumaczenia.

Jest jednak jedno zasadnicze „ale” – choć teoretycznie każdy może być tłumaczem, to jednak lepiej wybrać prawdziwych fachowców. Biura tlumaczeń np. ILS Tlumaczymy.org to agencja tłumaczy, które oferuje tłumaczenie na wszystkie języki świata. 

Takich możliwości nie daje żaden tłumacz-amator. Więc jeśli potrzebujesz merytorycznego i fachowego tłumaczenia, zwróć się o pomoc do biura tłumaczeń. Tylko takie biuro daje rękojmię, że przełożony tekst jest poprawny i gramatycznie, i językowo, i odpowiada uwarunkowaniom kulturowym (tzw. lokalizacja).

Kiedy trzeba skorzystać z tłumacza przysięgłego?

Tłumaczenie uwierzytelnione natomiast jest to tłumaczenie tekstu pisemnego lub ustnego, które zostało wykonane przez tłumacza przysięgłego i podpisane przez niego oraz opatrzone pieczęcią. Tłumaczenie przysięgłe ma charakter oficjalny i może być użyte w urzędach oraz w sądzie jako dokument. Tłumacz przysięgły jest osobą, która została mianowana przez Ministra Sprawiedliwości po zdaniu specjalnego egzaminu i spełnieniu określonych wymagań. Tłumacz przysięgły ponosi odpowiedzialność za swoją pracę i może być pociągnięty do odpowiedzialności za ewentualne błędy.

Główną różnicą między tłumaczeniem zwykłym a przysięgłym jest to, że w przypadku tłumaczenia zwykłego efekty pracy nie są oficjalnym dokumentem. Z drugiej strony, tłumacz przysięgły jest zobowiązany do takiego tłumaczenia, dzięki któremu dokumenty są ważne prawnie.

Na przykładzie: tłumaczenie instrukcji, tekstów sprzedażowych, propozycji kontraktów itd. można zlecić tłumaczowi zwykłemu, natomiast przełożenie na język obcy aktu urodzenia czy aktu zgonu może dokonać tylko tłumacz przysięgły.

Wniosek jest prosty: jeśli potrzebujemy tłumaczenia tekstu, który nie ma charakteru oficjalnego/administracyjnego/prawnego, wystarczy nam tłumacz zwykły. Natomiast jeśli potrzebujemy tłumaczenia dokumentów, które będą uznawane jako oficjalne, potrzebujemy tłumacza przysięgłego.

Redakcja topbiura.pl