Odbiór oleju gastronomicznego – segreguj olej i gotuj odpowiedzialnie

Zużyty olej gastronomiczny należy utylizować. Bardzo dużo mówi się o tym, że na oleju nie można smażyć nieskończoną liczbę razy i w odpowiednich przedziałach czasu należy go wymieniać. Mniej niestety nadal mówi się o tym, co z takim zużytym olejem zrobić, a jest to nie mniej ważne. 

Zużyty olej — co z nim zrobić?

Ministerstwo Środowiska wyraźnie wskazuje na to, że zużyty olej gastronomiczny należy właściwie utylizować. Wyraźnie określone są już także wymagania prawne w tym zakresie. W rozporządzeniu Ministra Środowiska mówi się wyraźnie także o odpowiedniej dokumentacji na potrzeby ewidencji odpadów, także tych gastronomicznych. Teoria teorią, ale niestety nadal nie wszyscy restauratorzy i właściciele tzw. małej gastronomii stosują się do przepisów prawa. Wiele osób także nie wie, co właściwie można z takim olejem zrobić. Efekt jest także, że nadal spora część oleju trafia do kanalizacji i ścieków. Problem dotyczy także gospodarstw domowych. Na szczęście pojawia się coraz więcej działań edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska, których celem jest poszerzanie wiedzy o tym, jak właściwie postępować z zużytym olejem. Okazuje się bowiem, że ze zużytego oleju można przygotować bazę do produkcji ekologicznego paliwa. 

Gdzie oddać zużyty olej spożywczy?

Dyrektywa UE 2009/28/EC wskazuje na realne działania umożliwiające ograniczenie emisji CO2, ochronę biosfery czy racjonalne wykorzystanie gruntów. W realizację tej dyrektywy wpisują się także działania obejmujące odbiór zużytego oleju. Odpowiedzialna utylizacja oleju, tak z gastronomii, jak i tego z gospodarstw domowych nie zakłada wylewania go do ścieków czy kanalizacji, ale przekazanie do zbiórki oleju. Tego typu punkty działają na terenie całego kraju. Możesz je znaleźć np. tutaj: trafinoil.pl. Odbiór zużytego oleju gastronomicznego można natomiast zaplanować regularnie, wchodząc we współpracę z firmą zajmującą się odbiorem tego typu odpadów kuchennych. Dzięki temu środowisko naturalne jest mniej zanieczyszczone. Takie działanie jest zgodne z prawem i odpowiedzialne. Mniejsze zanieczyszczenie środowiska to tylko jednak z ekologicznych korzyści płynących z tego typu praktyk. Istotne jest również to, że zebrany zużyty olej gastronomiczny może stać się podstawą do produkcji ekologicznego opału. 

Profesjonalny odbiór oleju gastronomicznego 

Jeśli chcesz oddać zużyty olej gastronomiczny, skorzystaj z oferty firm zajmujących się profesjonalnie tego typu odbiorami. Doświadczone przedsiębiorstwa nie tylko zbierają zużyty olej, lecz także przetwarzają wszystkie zebrane w ten sposób materiały. Powtórnemu przetworzeniu może ulec zarówno olej z działalności gastronomicznej, jak i ten pochodzący z gospodarstw domowych. Na początku olej poddany zostaje dokładnemu oczyszczeniu. Stać się to może jedynie w odpowiednio do tego przygotowanej fabryce. Następnie, po tym pierwszym etapie, olej trafia do rafinerii. Ona z kolei może z niego wyprodukować cenne, bo ekologiczne paliwo. Nie tylko więc nie zanieczyszczasz planety, ale i przyczyniasz się do zastępowania tradycyjnego paliwa, dodatkiem do biodiesla drugiej generacji. Powstać z zużytego oleju może także przetworzone paliwo lotnicze. 

Jako odpowiedzialny przedsiębiorca masz prawo i obowiązek oddawać zużyty olej i przyczyniać się tym samym do powtórnego jego wykorzystania. W ten sposób budujesz także swoją markę, jako gastronomii troszczącej się nie tylko o pyszne posiłki i zadowolenie klientów, lecz także o minimalizację negatywnego wpływu biznes na stan środowiska. 

Redakcja topbiura.pl