Jakie są progi podatkowe w Holandii?

Kwestie podatkowe, w tym kwota wolna od podatku w Holandii, to bardzo istotne zagadnienia z punktu widzenia przedsiębiorcy, który planuje prowadzić działalność na terenie wspomnianego kraju. Jak wysokie są podatki w Niderlandach i po przekroczeniu jakiego progu konieczne jest płacenie podatków?

Rodzaje podatników w Holandii

Na wstępie wyjaśnijmy, że zgodnie z obecnie obowiązującym porządkiem prawnym, podatników w Holandii można podzielić na trzy kategorie:

  • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, freelancerzy, samozatrudnieni,
  • udziałowcy spółek utrzymujący się z tych dochodów,
  • osoby utrzymujące się z własnych oszczędności (np. pomnażając je poprzez dobrze zbudowany portfel inwestycyjny).

Jak nietrudno się domyślić, najwięcej osób podpada właśnie pod tę pierwszą kategorię. Wśród opodatkowanych w tzw. boxie pierwszym, znajdują się zatem pracownicy firm, a także przedsiębiorcy czy osoby uzyskujące dochody na zasadzie freelancingu. Holandia uchodzi za kraj o dość wysokich zarobkach, jednak także podatki, jakie trzeba zapłacić od zarobionych środków, są stosunkowo wysokie.

Kwota wolna od podatku Holandia – czym jest?

Kwota wolna od podatku w Holandii to nic innego jak określona prawnie kwota pieniędzy, której zarobienie nie obliguje do opłacenia podatku. Jest to jeden z elementów systemu podatkowego, który istnieje w danym kraju, a każde państwo świata posiada własne regulacje w tym zakresie. Co za tym idzie, w jednym kraju kwota ta może być wyższa, a w innym – zdecydowanie niższa, w zależności od wewnętrznych regulacji.

Kwota wolna od podatku – co daje?

Kwota wolna od podatku to nic innego jak określona prawnie kwota, poniżej której nie trzeba uiszczać podatku. Jednak kwestia zwrotu podatku zależy od bardzo wielu czynników, np. od tego czy mamy meldunek w Holandii (jeśli tak, to przez jaki czas w ciągu roku), czy posiadamy dzieci poniżej 12 roku życia. Bardzo istotną kwestią jest również posiadany majątek lub mieszkanie, a także obciążenie hipoteką. Do kluczowych elementów, od których zależy uzyskanie zwrotu z podatku, są nasze dochody, a konkretnie z jakich źródeł pochodzą. Chodzi tu przede wszystkim o to czy prowadzimy własną działalność, czy pracujemy w oparciu o umowę o pracę. W tym drugim przypadku ważne jest to, jak dużą część podatku od wynagrodzeń odprowadził za nas nasz pracodawca do urzędu. W przypadku przedsiębiorców, zwrot podatku zostanie uzyskany tylko wtedy, gdy odprowadzali oni zaliczkowo podatek za dany rok do urzędu i posiadają nadpłatę.

Jak można zauważyć, kwestia podatków w Holandii jest dość skomplikowana i należy ją rozpatrywać z uwzględnieniem wielu czynników. Oficjalnie, kwota zwolniona od podatku wynosi w 2022 roku maksymalnie 8700 euro. Należy jednak podkreślić, że obowiązuje ona dla osób, które były rezydentami podatkowymi Holandii przez cały miniony rok i posiadały stały dochód z zatrudnienia. W każdym innym przypadku, pod uwagę należy wziąć szereg zmiennych.

W przypadku przedsiębiorców, dochód jaki mogą uzyskać w 2022 roku bez płacenia podatku, wynosi nawet 30 339 euro. W takim przypadku, jedyne składki jakie będą musieli opłacić to ubezpieczenia zdrowotne. Przy zarobkach rzędu 30 339 euro, będą one wynosiły 1036 euro.

Progi podatkowe w Holandii

Jeszcze nie tak dawno, bo w 2020 roku, dla podatników ze wspomnianej wyżej grupy (boxu) pierwszego, istniały trzy progi podatkowe, a najwyższy z nich wynosił 51,75%. Obecnie jednak obowiązują tylko dwa progi, które są uzależnione od wysokości osiąganego dochodu:

  • dla dochodów nieprzekraczających 68507 euro – 37.35%;
  • dla dochodów powyżej 68507 euro – 49.50%.

Przy czym wyższa stawka podatkowa obowiązuje tylko i wyłącznie dla kwoty powyżej 68507 euro. To oznacza, że – przykładowo –  dochód podatnika zarabiającego 80 tysięcy euro w skali roku, zostanie opodatkowany stawką 37.35% podatku od dochodów do 68507 euro, a pozostały dochód 11493 euro – zostanie opodatkowany stawką 49.50%.

Warto wspomnieć, że nieco inaczej wygląda sytuacja osób w wieku emerytalnym. Podatnicy, którzy osiągnęli wiek emerytalny i urodzili się przed 1 stycznia 1946 przy najniższych dochodach nieprzekraczających 35941 euro zapłacą 19.20% podatku, a łączny podatek nie przekroczy 6900 euro. Przy tej samej kwocie dochodów, osoby, które są już na emeryturze i urodziły się przed 31 grudnia 1945 zapłacą także 19.20% podatku, którego wysokość nie przekroczy 6744 euro. 

Warto przy tym pamiętać, że oprócz podatku konieczne jest uiszczenie składki zdrowotnej. Osoby zatrudnione płacą ją za pośrednictwem pracodawcy raz w miesiącu do urzędu skarbowego, a jej wysokość jest uzależniona od osiąganego dochodu.

Zaliczkowe płatności za podatek dochodowy

Ustawowe odsetki za nieterminowe płatności podatku dochodowego są dość wysokie: w chwili obecnej wynoszą one 4% w skali roku dla podatku PIT, natomiast odsetki dla podatku CIT wynoszą 8%. Aby nie dopuścić do płacenia tak wysokich odsetek, warto z wyprzedzeniem prawidłowo oszacować kwotę dochodu za nadchodzący rok. Przedsiębiorcom, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na holenderskim rynku, w prawidłowym przeprowadzeniu procesu szacowania dochodu za nadchodzący rok pomóc może biuro wirtualne. Specjaliści, którzy są zatrudnieni w biurze serwisowanym mogą wesprzeć przedsiębiorcę w wielu procesach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Holandii.

Kwestie podatkowe są tematem dość złożonym w każdym kraju świata. Przedsiębiorcy, którzy chcą działać na rynku holenderskim, powinni dokładnie zapoznać się z obowiązującymi regulacjami lub skorzystać z fachowego wsparcia biura serwisowanego.

Redakcja topbiura.pl